Chỉnh màu theo Style Faded cách đơn giản

Cách xóa phông xanh trong Davinci Resolve