DAVINCI RESOLVE 18.1 CẬP NHẬT CHỈNH SỬA VIDEO KHUNG HÌNH DỌC CHO NỀN TẢNG MXH