Hướng dẫn xóa logo không mong muốn trong phim, MV, Viral Clip dùng After Effects và Photoshop