LÀM KỸ XẢO SIÊU NHÂN THEO PHONG CÁCH ZACH KING, PHÂN TÍCH CÁCH QUAY