Chỉnh màu trong điều kiện thiếu sáng – với Davinci Resolve