[Workshop sinh viên] CMO 2017 Kĩ Năng Xây Dựng Creative Brief Và Apply Art