CHIAROSCURO TRONG PHIM LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA, KỸ THUẬT & VÍ DỤ